• Dự án đập ngăn mặn Nha Trang dính hàng loạt sai sót 'bất thường'

    02/11/2021 17:28

    Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chỉ ra hàng loạt sai sót “bất thường”, trái quy định pháp luật tại dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, có việc tính sai giá trị hơn 13 tỷ đồng khối lượng của gói thầu thi công xây dựng và xây lắp thiết bị công trình tại dự án này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư