#đơn giá cố định
Nhà thầu xây dựng điêu đứng với giá vật liệu leo thang

Nhà thầu xây dựng điêu đứng với giá vật liệu leo thang

(BĐT) - Thời gian qua, Công ty có tham gia thực hiện một số gói thầu xây dựng, phần lớn là triển khai theo loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định. Trước bối cảnh giá cả vật liệu tăng cao như hiện nay, việc triển khai hợp đồng đã ký kết gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.
Báo cáo Thủ tướng giải pháp gỡ khó với hợp đồng trọn gói/đơn giá cố định

Báo cáo Thủ tướng giải pháp gỡ khó với hợp đồng trọn gói/đơn giá cố định

(BĐT) - Thời gian qua, giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, tất cả bộ, ngành đều ghi nhận tình trạng này. Bộ Xây dựng thường xuyên bám sát, đánh giá định tính và định lượng. Ví dụ thép từ tháng 5/2022 so với quý 4/2021 tăng 12%, nếu so với năm 2020 tăng đến 50%; xăng dầu biến động 26% so với quý 4/2021 và 50% so với quý 4/2020…

Kết nối đầu tư