• Ngày 2/9 dưới góc nhìn của học giả, trí thức nước ngoài

    02/09/2020 10:00

    (BĐT) - Theo tiến sĩ Abdelmadjid Chikhi, một nhà sử học nổi tiếng của Algeria, Algeria đã vận dụng thành công phương pháp cách mạng mà Việt Nam tiến hành từ năm 1945. Nền độc lập được đặt nền móng từ ngày 2/9/1945 của Việt Nam còn được nhiều học giả, trí thức nước ngoài khẳng định là nguồn cảm hứng để các dân tộc thuộc địa chiến đấu và chiến thắng thực dân.

chuyên đề

Kết nối đầu tư