• Ngành cảng biển kỳ vọng hồi phục

    19/02/2021 09:00

    (BĐT) - Trụ vững trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020, doanh nghiệp khai thác cảng biển được kỳ vọng sẽ hồi phục trong thời gian tới. Những yếu tố tạo thuận lợi cho sự hồi phục là triển vọng tăng trưởng thương mại nhờ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới, làn sóng dịch chuyển đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và gia tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy sản xuất.

chuyên đề

Kết nối đầu tư