#đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chọn nhà thầu dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ hơn 9.919 tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Tổng mức đầu tư của Dự án thành phần là 9.919,78 tỷ đồng.

Kết nối đầu tư