• ACT trúng gói thầu giao thông hơn 82 tỷ đồng tại Lào Cai

    26/11/2021 07:00

    (BĐT) - Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 15 Thi công xây dựng các hạng mục còn lại thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Phố Ràng - Khau Co (Km67 - Km158), tỉnh Lào Cai.

chuyên đề

Kết nối đầu tư