#đô thị Yên Thanh
Tân Thành là nhà đầu tư dự án PPP trên 167 tỷ đồng

Tân Thành là nhà đầu tư dự án PPP trên 167 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tân Thành (gọi tắt là Tân Thành) vừa được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án PPP: “Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng dân cư đô thị Yên Thanh”.