#Diễn đàn Phát triển thị trường khí Việt Nam
Cùng với đầu tư hệ thống hạ tầng dẫn khí, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo hoạt động kinh doanh khí cạnh tranh và minh bạch trong thời gian tới. Ảnh: Lê Tiên

Hạ tầng - điểm nghẽn phát triển thị trường khí

(BĐT) - Tại Diễn đàn Phát triển thị trường khí Việt Nam với chủ đề: “Xây dựng thị trường khí Việt Nam cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả” diễn ra ngày 25/8, tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, hạ tầng dự trữ và cung cấp khí là một trong những điểm nghẽn phát triển thị trường khí Việt Nam.

Kết nối đầu tư