#diễn biến giá dầu
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến tình hình xăng dầu để có chính sách hỗ trợ phù hợp về giá, điều hành, kiểm soát giá đúng quy định. Ảnh: Tiên Giang

Lường trước diễn biến giá dầu để điều hành giá phù hợp

(BĐT) - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 25/2, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng 3 kịch bản điều hành giá, các kịch bản này chủ yếu tính toán theo giá dầu thô dưới 100 USD/1 thùng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính xây dựng thêm kịch bản, "lường trước tình huống xấu hơn" để có giải pháp ứng phó phù hợp.