• Trình Thủ tướng phê duyệt lộ trình di dời nhà máy ra khỏi nội đô Hà Nội

    24/12/2021 09:15

    Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn Hà Nội lập danh mục, xác định các tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cụ thể cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải di dời ra khỏi khu vực nội thành, trình Thủ tướng phê duyệt.

chuyên đề

Kết nối đầu tư