• Nương nhẹ nhà thầu gian lận, hệ lụy khó lường

    06/07/2021 14:00

    (BĐT) - Gian lận là một trong những hành vi vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng của đấu thầu và bị cấm trong hoạt động đấu thầu. Theo quy định, hành vi gian lận trong đấu thầu bị xử lý rất nặng. Tuy nhiên, không phải nhà thầu gian lận nào cũng bị xử lý nghiêm minh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư