#đê Tam Điệp
Nhiều đoạn trên tuyến đê Tam Điệp xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Internet

Thanh Hóa đầu tư hơn 268 tỷ đồng nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn với tổng mức đầu tư 268,63 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh Thanh Hóa; vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn, các nguồn hợp pháp khác.

Kết nối đầu tư