#đe dọa
Tòa nhà của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Gói thầu xây kè ngăn mặn tại Ninh Hòa (Khánh Hòa): Đấu thầu lại với 4 nhà thầu tham dự

(BĐT) - Phải hủy thầu sau khi bị tố cáo cản trở nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) ngay trong khuôn viên trụ sở bên mời thầu (Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình xây dựng Ninh Hòa), gói thầu xây lắp của Dự án Kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn phường Ninh Đa và xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa đã được mời thầu lại với 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).