• Kịp thời nắm cơ hội từ sự phục hồi của đối tác lớn

    01/09/2021 10:00

    (BĐT) - Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới cũng là đối tác của Việt Nam đang phục hồi khá khả quan. Với những lợi thế của mình, Việt Nam cần có bước đi kịp thời, nhanh nhạy để tận dụng được cơ hội đẩy mạnh thương mại, đầu tư, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

chuyên đề

Kết nối đầu tư