#Đầu tư Phát triển và Xây dựng Điện Bàn
Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh có quy mô diện tích khoảng 8 ha tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: St

Dự án 500 tỷ tại Bình Định: Lộ diện nhà đầu tư đạt đánh giá sơ bộ

(BĐT) - Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1) tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định mặc dù thu hút sự tham dự của 3 nhà đầu tư, nhưng chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng đánh giá sơ bộ. Nhà đầu tư này đang đứng trước cơ hội lớn được lựa chọn thực hiện Dự án.

Kết nối đầu tư