• Hoàng Huy đặt mục tiêu lãi 900 tỷ đồng cho niên độ tài chính năm 2022

    16/06/2022 07:00

    (BĐT) - Công ty CP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 5/7 dưới hình thức trực tuyến. Công ty trình đại hội kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính năm 2022 với doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 48% so với thực hiện 2021 (niên độ tài chính của Hoàng Huy là từ 1/4 năm nay đến 31/3 năm tới).
  • Hoàng Huy được chỉ định dự án BT hơn 1.247 tỷ đồng

    06/09/2018 10:00

    (BĐT) - Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy vừa tiếp tục được chỉ định thực hiện Dự án Cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn TP. Hải Phòng - Công trình Goldenland 5, xây dựng chung cư HH1, HH2 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng theo hình thức PPP (hợp đồng BT).

chuyên đề

Kết nối đầu tư