• VCCI: Không nên quy định thêm các điều kiện cấp giấy phép sử dụng tần số khi đấu giá

    09/05/2022 11:40

    (BĐT) - Cho ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện liên quan tới cấp giấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua đấu giá, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc quy định thêm các điều kiện để được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện là không cần thiết, nếu bỏ các điều kiện này đi sẽ giúp tăng thêm các đơn vị tham gia đấu giá, giúp cuộc đấu giá trở nên cạnh tranh và lành mạnh hơn.
  • Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: Xóa cơ chế xin - cho

    14/01/2022 10:00

    (BĐT) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (TSVTĐ), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề xuất đấu giá đối với các TSVTĐ sử dụng các công nghệ đã có để bảo đảm khách quan, dễ thực hiện, mang lại nguồn thu cao hơn cho Nhà nước. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp viễn thông cho rằng, nên ưu tiên lựa chọn phương thức thi tuyển; chỉ nên đấu giá nếu tài nguyên TSVTĐ quá ít, không đủ cho các doanh nghiệp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư