• Không nhất quán khi loại bớt chi phí của đại lý bảo hiểm?

    15/01/2020 10:00

    (BĐT) - Trong một số cuộc thanh, kiểm tra gần đây, Bộ Tài chính đề xuất phạm vi công việc của đại lý bảo hiểm không bao gồm giới thiệu tuyển dụng, đào tạo hoặc quản lý đại lý bảo hiểm. Từ đó, không chấp nhận các chi phí phát sinh cho các hoạt động tuyển dụng, đào tạo và quản lý đại lý bảo hiểm.

chuyên đề

Kết nối đầu tư