• 2 gói thầu của Cục Chính trị Quân khu 9: Chưa mở thầu đã hủy thầu trái luật

    14/05/2020 10:00

    (BĐT) - Dù chưa mở thầu, Cục Chính trị Quân khu 9 (bên mời thầu) đã hủy thầu 2 gói thầu đấu thầu qua mạng với lý do hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không đáp ứng. Sau đó 2 gói thầu này nhanh chóng được thông báo đấu thầu không qua mạng. Chuyên gia đấu thầu cho rằng, Bên mời thầu đã vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư