#Cuba
Almedic ký hợp đồng phân phối và phát triển vắc xin với các trung tâm sinh học của Cuba

Almedic ký hợp đồng phân phối và phát triển vắc xin với các trung tâm sinh học của Cuba

(BĐT) - Công ty CP Y tế Đức Minh (Almedic) vừa ký kết các hợp đồng phân phối và phát triển vắc xin năm 2024 với các trung tâm sinh học hàng đầu của Cuba như Trung tâm Công nghệ Sinh học và Kỹ nghệ di truyền (CIGB), Trung tâm Miễn dịch phân tử (CIM)… dưới sự chứng kiến của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Tham tán thương mại Cuba tại Việt Nam Irmina Perojo.