#Công ty Xi măng Đồng Bành
Các doanh nghiệp xây dựng đang mong chờ nhiều giải pháp mạnh mẽ, dứt khoát để xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Xử lý nợ đọng xây dựng: Thiếu chế tài về trách nhiệm thanh toán của chủ đầu tư

(BĐT) - Với tình trạng bị chiếm dụng vốn lớn khi bị nợ đọng xây dựng, hoạt động của nhiều doanh nghiệp xây dựng đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí có nguy cơ phá sản. Các doanh nghiệp xây dựng đang mong chờ nhiều giải pháp mạnh mẽ, dứt khoát để xử lý tình trạng này. Trong đó, luật hóa trách nhiệm thanh toán của chủ đầu tư là giải pháp được nhiều doanh nghiệp đề xuất tới các cơ quan chức năng.

Kết nối đầu tư