• Đấu giá tài sản của Công ty TNHH Vân Nga Phát, giá khởi điểm 70 tỷ đồng

    24/02/2022 21:33

    (BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu thông báo bán đấu giá toàn bộ công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, cây trồng trên đất, hệ thống đường và hệ thống điện, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ hoạt động kinh doanh khu sinh thái Câu lạc bộ xanh thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vân Nga Phát, với giá khởi điểm 70 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư