• Điện lực Bắc Giang: Cấm Nhà thầu Thành Mai có vội vàng?

    13/07/2021 14:00

    (BĐT) - Công ty Điện lực Bắc Giang vừa ban hành quyết định cấm thầu trong thời gian 3 năm đối với Công ty TNHH Thành Mai (địa chỉ tại tỉnh Nghệ An) với cáo buộc vi phạm pháp luật về đấu thầu. Đại diện Nhà thầu Thành Mai cho rằng, đây là quyết định không hợp lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Nhà thầu. Chuyên gia nói gì về tình huống này?

chuyên đề

Kết nối đầu tư