• Đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH An Gia Bình tại Agribank Ninh Bình

    19/06/2021 09:51

    (BĐT) - Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm nghĩa vụ trả nợ ngân hàng của Công ty TNHH An Gia Bình. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 85,149 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư