• Chậm trễ thi công, Công ty CP NOW bị chấm dứt hợp đồng

    28/10/2020 12:42

    (BĐT) - Công ty CP NOW có địa chỉ tại cụm công nghiệp Thái Thủy, thôn Bắc Đồng, xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bị chấm dứt hợp đồng thực hiện Gói thầu Duy tu sửa chữa rãnh thoát nước mưa, thay thế tấm đan và cải tạo sửa chữa đường Khu công nghiệp Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư