#Công ty CP Nhân Bình
Gói thầu Xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1) được chỉ định với giá 58.086.515.000 đồng. Ảnh minh họa: TD

Công trình xử lý sạt lở trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp: Nhà thầu Nhân Bình vẫn đang khắc phục sự cố

(BĐT) - Công trình xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đoạn do Công ty CP Nhân Bình thi công xảy ra sự cố đến nay vẫn đang phải khắc phục, làm giảm hiệu quả của dự án. Theo dữ liệu tổng hợp, Nhân Bình trúng thầu với tổng giá trị hơn 101,8 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng sạt lở trên địa bàn xã Bình Thành. 
Liên danh 4 nhà thầu sẽ thực hiện Gói thầu số 8 trong khoảng 24 tháng. Ảnh: Lê Tiên

Gói thầu hơn 300 tỷ đồng tại Hà Nội đã có chủ

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8 Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông toàn tuyến công trình từ K2+700 đến K19+490 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Kết nối đầu tư