• Bất cập về giá từ chuyện 40 nhà thầu xây dựng kêu cứu

    06/05/2021 14:00

    (BĐT) - Các nhà thầu xây dựng triển khai hợp đồng theo hình thức trọn gói, đơn giá cố định trong khi đó chủ đầu tư lập dự toán mà chưa có thông báo giá sát với thực tế. Điều này khiến nhà thầu lâm vào tình cảnh “sống dở chết dở”. Không tham gia đấu thầu thì nhà thầu không có việc làm nhưng trúng thầu thì “bấm bụng” bù chênh lệch chi phí quá lớn. Câu chuyện của hơn 40 nhà thầu xây dựng tỉnh Cà Mau nhưng cũng là tình cảnh của nhiều nhà thầu trên cả nước.

chuyên đề

Kết nối đầu tư