#Cơ khí xây dựng AMECC
Trong giai đoạn 2019 - 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bình quân của Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC đạt 2.605 tỷ đồng. Ảnh: Song Lê

Cơ khí xây dựng AMECC: Kết quả kinh doanh quý I/2022 giảm mạnh Hồ sơ nhà thầu

(BĐT) - Kết thúc quý I/2022, Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC (gọi tắt là AMECC) ghi nhận doanh thu sụt giảm 40% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận trước thuế cũng giảm gần một nửa và mới hoàn thành 19% kế hoạch cả năm. Công ty đứng trước thách thức lớn trong việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm nay ở giai đoạn tới.

Kết nối đầu tư