#chuyển nhượng bất động sản
Theo HoREA, việc quy định hiện tại không cho phép doanh nghiệp được bù trừ lãi từ hoạt động bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác vô hình chung gây thêm khó khăn chồng chất cho doanh nghiệp. Ảnh: Ngô Bảo Tín

HoREA kiến nghị Thủ tướng cho doanh nghiệp bất động sản được "bù trừ hai chiều"

(BĐT) - “Đề xuất cho phép bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp” (thuế TNDN) của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ khi lập đề nghị xây dựng Dự án Luật về sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN hiện hành.