• Đề xuất định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

    27/04/2022 08:27

    (BĐT) -  Theo các chuyên gia, việc chuyển sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu hiện còn chậm so với yêu cầu đặt ra; do đó, cần những thay đổi cơ bản, nền tảng của nền kinh tế, trong đó thúc đẩy phát triển kinh tế số, xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển theo tinh thần phục vụ thị trường, phục vụ doanh nghiệp, thể chế quản trị phát triển hiện đại…

chuyên đề

Kết nối đầu tư