#chính sách quan trọng
Chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 4

Chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 4

Đánh vật nuôi bị phạt đến 3 triệu đồng; Quy định mới về thời gian làm việc của hệ thống thanh toán liên ngân hàng; Thêm một loại phí hải quan... là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4.