#chính sách phục hồi
Các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sẽ kích thích mạnh tiêu dùng và thị trường trong nước, tạo thành trụ đỡ quan trọng cho doanh nghiệp. Ảnh: Lê Tiên

Phục hồi kinh tế: Còn dư địa tài khóa nhưng không còn dư địa thời gian

(BĐT) - Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam còn dư địa tài khóa để thực hiện các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế, tuy nhiên, không còn dư địa thời gian. Vì thế, cần triển khai thực thi nhanh, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ rất có ý nghĩa đối với nền kinh tế vừa được Quốc hội thông qua, tạo thêm xung lực cho kinh tế phục hồi, phát triển.