• Tăng trưởng dựa trên những nền tảng bền vững

    04/10/2017 10:00

    (BĐT) - Sau khi con số tăng trưởng GDP quý III được công bố với kết quả hết sức đáng mừng, một số ý kiến hoài nghi kết quả này đạt được từ đâu khi khai khoáng giảm, hay tăng trưởng chỉ nhờ tín dụng? 

chuyên đề

Kết nối đầu tư