• Đã chi mua vắc xin gần 4.500 tỷ đồng

    21/09/2021 14:17

    (BĐT) - Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 cho biết, tính đến 17h00 ngày 20/9/2021, tổng số tiền huy động cho Quỹ là 8.691,8 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,5 tỷ đồng). Đây là số tiền ủng hộ của 549.128 lượt tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

chuyên đề

Kết nối đầu tư