• Thu ngân sách nhà nước năm 2020: Kiến nghị tăng thu hơn 8.800 tỷ

    23/05/2022 18:04

    (BĐT) - Tình trạng hụt thu của năm 2020 là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các chính sách miễn, giảm thuế của nhà nước. Bên cạnh đó, việc hạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí, tính thiếu thuế cũng như các khoản thu khác được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phát hiện qua kiểm toán, đối chiếu; từ đó kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8.802,6 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư