#cắt giảm thuế quan
Vốn đầu tư công được xem là “vốn mồi” kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng việc giải ngân nguồn vốn này đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Tiên

Giải phóng các động lực phát triển, vực dậy nền kinh tế

(BĐT) - Khó khăn và nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện trong giai đoạn cuối năm 2022 kéo sang những tháng đầu năm 2023 đang tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh các yếu tố khách quan không thay đổi được, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần sớm giải phóng các nguồn lực trong nước để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp (DN) vượt thách thức, hoàn thành mục tiêu.
Việc cắt giảm thuế quan nhờ các FTA sẽ không còn là lợi thế nếu không nâng cao được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Ảnh: Lê Tiên

Đừng quá kỳ vọng vào cắt giảm thuế quan

(BĐT) - Trong thời gian tới, việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam hoàn toàn không hẳn là câu chuyện của thương mại, mà còn liên quan rất nhiều đến câu chuyện môi trường đầu tư.