#Cáp treo Hòn Thơm
Lời giải cho bài toán đa dạng hóa sản phẩm du lịch Việt từ Sun Group

Lời giải cho bài toán đa dạng hóa sản phẩm du lịch Việt từ Sun Group

(BĐT) - Có hai thứ du lịch Việt Nam vẫn bị cho là yếu: sản phẩm du lịch mở rộng và đẳng cấp sản phẩm du lịch. Và sau rất nhiều năm sống nhờ vào tài nguyên tự nhiên, giờ thì ngành công nghiệp không khói của Việt Nam đã thực sự làm một cuộc cách mạng, ít nhất là trong lĩnh vực du lịch giải trí.