• Rà soát danh sách đấu giá viên đang hành nghề

    11/07/2020 15:50

    (BĐT) - Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy định chi tiết, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát danh sách đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản.

chuyên đề

Kết nối đầu tư