• Mời thầu mua phân bón: Nhiều gói bị tố dựng “rào cản” nhà thầu

    12/05/2022 14:00

    (BĐT) - Không ít gói thầu mua phân bón do Công ty CP Cao su Điện Biên; Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang Quảng Nam; Chi nhánh 716 thuộc Tổng công ty 15; Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh… mời thầu bị nhà thầu phản ánh hồ sơ mời thầu (HSMT) dựng “rào cản” để hướng tới nhà thầu đã xác định trước. Thực tế công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu này như thế nào?

chuyên đề

Kết nối đầu tư