• Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc: Kiến nghị tổ chức đấu thầu lại

    02/09/2021 09:14

    (BĐT) - Một nhà thầu có địa chỉ tại Hà Nội vừa có đơn kiến nghị gửi Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng phản ánh quá trình lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp do Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu không đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong đấu thầu, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư