#Các quốc gia nghèo nhất thế giới
Các nước nghèo đối mặt với "núi nợ" trong năm 2022

Các nước nghèo đối mặt với "núi nợ" trong năm 2022

(BĐT) - Các quốc gia nghèo nhất thế giới phải đối mặt với nghĩa vụ nợ tăng 10,9 tỷ USD khi nhiều nước từ chối nỗ lực cứu trợ quốc tế và thay vào đó chuyển sang thị trường vốn để thực hiện các gói hỗ trợ ứng phó với đại dịch Covid-19.