BMT

  • Tiêu chí khó tại gói thầu mua máy tính ở Bình Thuận

    28/07/2021 14:00

    (BĐT) - Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức mở thầu Gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn các loại và thiết bị lưu điện theo phương thức tập trung năm 2021. Gói thầu phát sinh văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) từ phía nhà thầu liên quan đến một số tiêu chí đã từng gây bức xúc tại gói thầu tương tự năm 2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư