#biểu hiện làm khó nhà thầu
Gói thầu Lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho các hộ nghèo...do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai làm CĐT triển khai từ năm 2020 nhưng vướng kiến nghị kéo dài. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại sao gói thầu lọc nước tại Đồng Nai bị kiến nghị kéo dài?

(BĐT) - Gói thầu Lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nông thôn tỉnh có dự toán 22.088.872.800 đồng, do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư (CĐT), Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ làm bên mời thầu (BMT). Gói thầu được triển khai từ năm 2020 nhưng vướng kiến nghị kéo dài, phức tạp, đến nay vẫn chưa có hồi kết.