• BIDV Thanh Hóa bán đấu giá trang trại chăn nuôi hơn 60 tỷ đồng

    16/06/2021 07:00

    (BĐT) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và máy móc thiết bị tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Giá khởi điểm là 61 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư