• Bắc Giang: Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế “rộng cửa” với Tuệ Lâm

    16/06/2022 07:00

    (BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang vừa công bố, nhà đầu tư duy nhất đạt năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang là Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa quốc tế Tuệ Lâm. Đây cũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án trong cả 2 lần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang tổ chức mời thầu.
  • Dự án Bệnh viện quốc tế hơn 400 tỷ tại Bắc Giang: Tuệ Lâm quyết tâm theo đuổi dự án

    06/06/2022 14:00

    (BĐT) - Trong lần đấu thầu đầu tiên, do nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký không đạt yêu cầu về năng lực tài chính nên Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bắc Giang phải tổ chức mời thầu lại Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang. Trong lần mời thầu lại, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa quốc tế Tuệ Lâm tiếp tục là nhà đầu tư duy nhất theo đuổi Dự án.

chuyên đề

Kết nối đầu tư