#bày tỏ
Sân bay Long Thành có nguy cơ chậm tiến độ 5 năm

Sân bay Long Thành có nguy cơ chậm tiến độ 5 năm

Sau chuyến thị sát và làm việc với các bên liên quan về dự án sân bay Long Thành, Ủy ban kinh tế quốc hội mới đây trong kiến nghị gửi Quốc hội và Thủ tướng, bày tỏ lo ngại dự án có nguy cơ chậm tiến độ 5 năm.
Cơ quan lập pháp của Việt Nam có Uỷ ban Tài chính và Ngân sách nhưng chưa có bộ phận nghiên cứu và phân tích ngân sách riêng như thông lệ quốc tế. Ảnh: Tất Tiên

Việt Nam xếp hạng thấp trong công khai ngân sách

(BĐT) - Chỉ số công khai ngân sách của Việt Nam năm 2015 (OBI 2015) vừa được Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) và Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố ngày 14/1 cho thấy, OBI 2015 của Việt Nam là 18/100 điểm.