• Tổng công ty Thành An trúng 3 gói thầu hơn 893 tỷ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

    13/04/2022 07:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-06 Thi công xây dựng khối nhà chính, bể nước và kè chắn đất xung quanh nhà chính; cấp thoát nước trong và ngoài nhà thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (giai đoạn 1).
  • Đầu tư 2.500 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

    27/11/2021 06:12

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (bên mời thầu) đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng từ ngân sách quốc phòng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư