• Không còn “rộng tay” bảo lãnh nợ

    02/03/2017 07:30

    (BĐT) - Nợ Chính phủ bảo lãnh hiện đang ở mức 10,2% GDP, trong đó, phần lớn là bảo lãnh cho các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Nâng cao hiệu quả sử dụng và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với nguồn vốn này tại các DN đang là bài toán cần giải. 
  • Sẽ phạt doanh nghiệp nợ thuế thay cho bảo lãnh ngân hàng

    06/04/2016 06:00

    (BĐT) - Yêu cầu doanh nghiệp (DN) nợ thuế phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng mới được cơ quan thuế xem xét cho phép phân kỳ trả nợ là nguyên nhân khiến chính sách cho phép DN được nộp dần tiền nợ thuế hầu như không có tác dụng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư