#báo giá thuốc ARV
Ảnh Internet

Mời báo giá thuốc ARV để mua sắm cho năm 2021 bằng nguồn BHYT

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa gửi thư mời các công ty có danh mục thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam báo giá thuốc ARV (nhóm thuốc điều trị virus HIV/AIDS) với các số đăng kí VD-21892-14 (Lamivudine 150mg); VD-23015-15 (Lamivudine-Zidovudine 150/300mg), để làm căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021.