#5 dự án quan trọng quốc gia
Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng mức đầu tư 392.644 tỷ đồng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Ảnh: Tường Lâm

Nhanh chóng phục hồi kinh tế từ những cú sốc lớn

(BĐT) - Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vừa bế mạc với nhiều quyết sách về kinh tế được các đại biểu biểu quyết thông qua. Nhiều địa phương và doanh nghiệp các tỉnh phía Nam đặt kỳ vọng vượt lên mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống người dân.